Lưu Ý: - Để sử dụng: android 6-10
- Mở Full Quyền Ứng Dụng .

- Cần root: Không
- sẵn sàng cho Android 10: Có!
* Các Server hoạt động:
- PUBG MOBILE (VN)
- PUBG MOBILE (global)
- PUBG MOBILE (KR)
* Chức Năng:
- AntiBan
- Full ESP
- chỉ tia
- BOX khung 2D
- khung xương
- hiện thanh máu (dạng ngang)
- khoảng cách địch
- hiện items
- hiện khoảng cách xe