Hướng dẫn Chuyển Tiền
Chuyển Khoản Ví MoMo + Bank Nhận 100% giá trị ( CK 100K NHận 100k vào tài khoản web )
Chuyển Khoản Ví MoMo : 0986993192 ( Dường Văn Hùng)
Chuyển Khoản BANK : BIDV : 12210000803304 - DƯƠNG VĂN HÙNG